Oferujemy najtańsze ubezpieczenia w Zagłębiu Dąbrowskim! Serdecznie Zapraszamy!

 

Infolinia: 880 460 130


Statystyki

Odsłon : 59426
Home Oferta ubezpieczeń
Oferta ubezpieczeń PDF Drukuj Email

Oferta Agencji Ubezpieczeń Stolarscy z Dąbrowy Górniczej

Zarówno dla klienta indywidualnego i korporacyjnego oferujemy bezpłatną kalkulację składki oraz możliwość zaracia ubezpieczenia u kontrahenta. Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej wybieranymi ubezpieczeniami.

 


Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania umowy wyrządzi szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
OC w PZU to zniżki do 60%. Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej
oraz w Szwajcarii, Norwegii, Chorwacji, Andorze i Islandii

Do ubezpieczenia OC dostaniesz bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort

 


Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC zapewnia kompleksową ochronę pojazdu i wyposażenia przed stratami materialnymi związanymi z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu
Zakres ochrony:

All risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk - ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.

Do ubezpieczenia AC dostaniesz bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort

 

 

Ubezpieczenie MiniAC

Minicasco oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców. To także zabezpieczenie przed skutkami zdarzeń niezależnych od Ciebie.


Ubezpieczenie minicasco zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek

 

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu zwierzętami lub osobami
 • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • działania osób trzecich, np. wandalizmu
 • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej
 • kradzieży pojazdu, jego części lub
 • uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

 

Jaki pojazd mogę ubezpieczyć?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody osobowe (lub ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne o ładowności do 750 kg) wraz z wyposażeniem, zarejestrowane w Polsce o wartości nie niższej niż 3 000 zł.

Korzyści

N iska cena - niewielka część kosztów tradycyjnego ubezpieczenia autocasco,
Proste zasady ubezpieczenia,
Uproszczona i szybka likwidacja szkód.

 

 

PZU AutoSzyba

PZU zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w Twoim pojeździe w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia.
Ubezpieczeniem objęte są: szyba czołowa, szyby boczne i szyba tylna, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu. Masz problem z szybą w swoim samochodzie?

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz poza jej granicami.

 • jeżeli szkoda powstała na terytorium Polski, PZU organizuje i pokrywa koszty naprawy lub wymiany szyby,
 • jeżeli szkoda powstała poza granicami Polski, ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić za granicą naprawę lub wymianę szyby w ubezpieczonym pojeździe, a PZU zwróci poniesione koszty naprawy lub wymiany szyby.

 

Jakie pojazdy możesz ubezpieczyć?
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody osobowe, ciężarowe lub autobusy, zarejestrowane w Polsce.


Kupując PZU AutoSzyba otrzymujesz:

 

 • ochronę Twojego portfela przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby
 • ochronę szyb w pojeździe od wszystkich ryzyk (all risks),
 • gwarancję, że nie stracisz zniżki w ubezpieczeniu OC lub AC,
 • wygodne, bezgotówkowe rozliczenie szkody – organizujemy oraz pokrywamy koszty naprawy albo wymiany uszkodzonej szyby,
 • wysoki poziom obsługi – wystarczy, że zadzwonisz do nas, a my zorganizujemy naprawę w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie.

 

 

PZU AutoPomoc

Możesz skorzystać z pomocy w razie awarii pojazdu niezależnie od miejsca zdarzenia. Naprawa pojazdu na miejscu, bądź jego holowanie realizowane są także pod domem i to bez konieczności opłacania dodatkowej składki.
Ubezpieczenie obejmuje pomoc nie tylko na terenie Polski, ale- jeśli tego potrzebujesz - także za granicą.
Jeśli kupisz u nas OC lub AC, PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort otrzymasz bez dodatkowych opłat, a w przypadku wariantu Super przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę cenową. Sprawdź


Do kogo kierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie dostępne jest dla posiadaczy:

 

 • samochodów osobowych,
 • samochodów kempingowych
 • mikrobusów (do przewozu 10 – 15 osób),
 • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • przyczep kempingowych,
 • przyczep ciężarowych o ładowności do 2 ton,
 • motocykli.

 

Korzyści

Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje na drodze. Nawet najlepszym kierowcom może przydarzyć się awaria, przebicie opony, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcia kluczyków czy kolizja. W takich sytuacjach, PZU Auto Pomoc zapewni Ci najwyższą jakość świadczonych usług.

Dzięki PZU Auto Pomoc zyskujesz:
 • pewność, że nie zostaniesz sam w potrzebie, gdyż zapewnimy Ci holowanie w dowolnie wskazane miejsce,
 • pomoc w każdym miejscu, w którym przytrafi Ci się awaria samochodu,
 • największą sieć pomocy drogowej, parkingów, warsztatów, hoteli, przewozu osób, wypożyczalni pojazdów oraz transportu medycznego
 • poczucie bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

 


To tylko propozycje sprawdź czego naprawdę potrzebujesz!

 

 


Ubezpieczenia komunikacyjne:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie PZU AutoSzyba

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ubezpieczenie Minicasco

Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy

Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą

Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

Kompleksowe ubezpieczenie Bezpieczny Rowerzysta

Ubezpieczenia majątkowe:

Ubezpieczenie mieszkań PZU DOM PLUS, PZU DOM

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie nagrobka cmentarnego

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczenia turystyczne:

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc

„Bezpieczny Turysta” ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie Wojażer

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kolonii i obozów

Ubezpieczenie posiadaczy bankowych kart płatniczych

Ubezpieczenia Pakietowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PZU APTEKA

PZU HOTEL

PZU EKSPERT

PZU PARTNER

PZU DORADCA

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego

Ubezpieczenie utraty zysku w nastepstwie ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie utraty zysku w nastepstwie wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie przerw w działalności kancelarii prawnych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania
czynności detektywa
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz klientów w związku
z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 

 

I nie tylko....

 

Ankieta

Jakie towarzystwo ubezpieczeniowe darzysz największym zaufaniem?
  Google: 525  | MSN: 55  | Yahoo: 59  | Google: 0    ubezpieczenia Dąbrowa Górnicza PZU Dąbrowa GórniczaPOLECAMY: botki sklep internetowy | usługi informatyczne Sosnowiec | zegarki Casio Edifice | ogłoszenia Sosnowiec | hurtownia obuwia | fronius | odzież robocza
Rehabilitacja Sosnowiec | zegarki Atlantic męskie blog